Adatvédelmi Nyilatkozat

A NA!NA ART FASHION / www.nanaartfashion.hu / www.nanaartfashion.com / /  Frey-Nagy Mary- Anna egyéni vállalkozó üzemelteti. A jelen adatvédelmi szabályzat azokat a személyes adatokat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehozására, kezelésére akkor kerül sor, amikor Ön a NA!NA ART FASHION / www.nanaartfashion.hu / www.nanaartfashion.com / weboldalt látogatja. A Szabályzat továbbá ismerteti a személyes adatok felhasználásának, megosztásának és védelmének módját, hogy személyes adatait illetően milyen választási lehetőségei vannak, és hogyan léphet velünk kapcsolatba.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Ha Ön weboldalunkon személyes adatot közöl magáról, az azzal kapcsolatos adatkezelést a NA!NA ART FASHION / www.nanaartfashion.hu / www.nanaartfashion.com / végzi és cégünk felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

NA!NA ART FASHION / www.nanaartfashion.hu / www.nanaartfashion.com /

Ügyvezető: Frey-Nagy Mary-Anna

email cím : nanaartfashion@gmail.com

Telefonszám: 00 36 20 582 0212

Magyarország

Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Ahhoz, hogy az általunk nyújtott szolgáltatásokat hatékonyan tudjuk végezni, illetve az Ön által megrendelt termékek, illetve szolgáltatások biztosítása céljából bizonyos személyes adatok megadását kérjük Öntől. Például amikor Ön ajánlatot vagy időpontot kér, tájékoztatást igényel, felhasználói fiókot hoz létre, feliratkozik hírlevelünkre, vagy felkeresi weboldalunkat. Az ilyen személyes adatok közé tartoznak az alábbiak:

Weboldal használat során

  • elérhetősége, ideértve nevét, email címét, telefonszámát,
  • login és felhasználói fiók adatai, ideértve felhasználói nevét, jelszavát és egyedi felhasználó azonosítóját;
  • egyéni beállítások, ideértve az Ön kívánságlistáját, marketing üzenetekre és cookie-kra vonatkozó beállításait.

Ki fér hozzá az adataihoz?

Adatait a NA!NA ART FASHION / www.nanaartfashion.hu / www.nanaartfashion.com / gyűjti, tárolja, és dolgozza fel. Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból a NA!NA ART FASHION / www.nanaartfashion.hu / www.nanaartfashion.com / kívül álló külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel.

Miért és hogyan használjuk, kezeljük személyes adatait? Az Ön személyes adatait a következők szerint használjuk fel:

  • A weboldal és szolgáltatásaink Ön által igényelt funkcióinak biztosítása céljából

Bármely, általunk a weboldalunkon gyűjtött személyes adatra a célból van szükségünk, hogy a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatást tudjuk nyújtani, például, hogy értesíteni tudjuk Önt érdeklődésére számot tartó lehetőségekről, és, hogy a minél jobb szolgáltatás érdekében megismerhessük látogatóink igényeit.

Amennyiben a www.mary-anna.hu oldalon keresztül kapcsolatba lép velünk (időpontot kér, árajánlatot kér), Önre vonatkozó információkat használunk fel, annak érdekében, hogy segítsünk Önnek megoldani valamely problémát vagy kérdést.

A weboldalunk látogatók által történő használatának módjára vonatkozó adatokat a fogyasztói magatartás és preferenciák vizsgálata céljából használjuk fel.

Mik az Ön jogai?

Hozzáférési jog: Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot velünk és személyes adatait e-mailben elküldjük. A helyesbítés joga: Joga van kérni személyes adatai módosítását, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát. A törléshez való jog: Jogában áll bármely személyes adatainak törléséhez, kivéve folyamatban lévő megrendelése van, amely még nem került átadásra, illetve ha az ilyen adatokat kötelesek vagyunk megőrizni legitim üzleti, vagy jogszabályban előírt célokra. A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga: Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben. A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:

  • követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben (hírlevél leiratkozás)
  • emailben a nanaartfashion@gmail.com címre írt kérelem alapján

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért a NA!NA ART FASHION / www.nanaartfashion.hu / www.nanaartfashion.com / saját munkatársai kezelik a fenti jogokra vonatkozó kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velünk a nanaartfashion@gmail.com email címen, levélben, vagy / www.nanaartfashion.hu / www.nanaartfashion.com / oldalon keresztül.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:

Ha úgy gondolja, hogy a NA!NA ART FASHION / www.nanaartfashion.hu / www.nanaartfashion.com / a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

COOKIE-k

A NA!NA ART FASHION / www.nanaartfashion.hu / www.nanaartfashion.com /  weboldala személyes adat megadása (regisztráció) nélkül, bárki számára szabadon elérhető. Weboldal használatakor a NA!NA ART FASHION / www.nanaartfashion.hu / www.nanaartfashion.com / az Ön internet böngészője által küldött olyan információkat gyűjt, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak.

Az úgynevezett sütik (angolul ‘cookies’) kisméretű fájlok, amelyet a célból mentünk el az Ön számítógépén, hogy Önt a látogatás során azonosítani tudjuk. A sütik azt a célt is szolgálják, hogy ne zaklassuk Önt ugyanazon hirdetés ismételt elküldésével, vagy, hogy oldalainkat jobban az Ön igényeihez alakíthassuk. A fentieken kívül általános információt is gyűjtünk a látogatásokról. Statisztikát készítünk például a napi látogatók számáról, a leggyakrabban látogatott oldalakról, és az azokon eltöltött időről. Ezen adatok alapján lehetővé válik számunkra, hogy jobban megismerhessük látogatóink igényeit, s így az igényeknek megfelelő termékekkel és szolgáltatásokkal álljunk rendelkezésre. Az így gyűjtött adatokat nem kapcsoljuk össze olyan adattal, amely Önt személy szerint azonosítaná. Ez azt jelenti, hogy a látogatást rögzítettük, de a látogató személye ismeretlen marad.

A NA!NA ART FASHION / www.nanaartfashion.hu / www.nanaartfashion.com / weboldal karbantartója a Netteszt Informatikai Kft. 2013 Pomáz, Katona József utca 17/d. Email cím: info@netteszt.hu+36 1 445-0999 (8.00 – 16.00).

Kérdések és visszajelzés: Örömmel válaszolunk kérdéseire, észrevételeire és az Adatvédelmi szabályzatunkkal, valamint adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos kérdéseire. Amennyiben visszajelzést kíván adni, bármilyen kérdése vagy aggálya merül fel, vagy gyakorolni kívánja a személyes adataihoz fűződő jogait, kérjük, forduljon kollégáinkhoz emailben a nanaartfashion@gmail.com címen.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben a felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu).

Tájékoztatásunk a következő jogszabályokon alapul:

  •  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  •  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi rendelete,  a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
  •  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Oldalunk látogatása

Ön szabadon járhat-kelhet weboldalon, anélkül, hogy be kellene mutatkoznia, vagy önmagáról bármilyen személyes információt közölnie kellene. Bár bizonyos információt weboldalaink működése részeként automatikusan rögzítünk, azt jelenleg semmilyen célra nem használjuk. Személyes adatok, például az Ön telefonszáma, e-mail címe vagy más információ csak akkor kerülhet birtokunkba, ha Ön azt önként rendelkezésünkre bocsátja egy regisztrációs oldal kitöltése során. Ebben az esetben Ön a személyes adatainak megadásával egyidejűleg adatainak kezeléséhez – az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz – hozzájárul.

NA!NA ART FASHION / www.nanaartfashion.hu / www.nanaartfashion.com /

Shopping Cart